Tato podpora je určena pro odsouzené muže a ženy v průběhu výkonu trestu a klade si za cíl posílit jejich tvůrčí dovednosti a pracovní kompetence. Jedná se o čtvrtletní korespondenční kurz tvůrčího psaní ve spolupráci s externím lektorem.

Kurz je součástí širšího individuálního plánu, obvykle v kombinaci s podporou viz Návrat z vězení.

Kontakt: Mgr. Jan Frank: 775 722 784