Služba je určena odsouzeným v závěru výkonu trestu odnětí svobody, kteří potřebují praktickou pomoc při přípravě na propuštění, a také  těm, kteří již brány věznice opustili a zjišťují, že obtížně zvládají návrat do běžného života. Je vhodná zvláště pro ty, kteří postrádají funkční rodinné nebo jiné zázemí, mají za sebou dlouhý trest nebo byli trestáni vícekrát.

V rámci služby nabízíme podporu například:

  • při samostatném vyřizování osobních záležitostí vč. jednání s úřady,
  • při zajištění a udržení si bydlení a zaměstnání,
  • při nakládání s penězi;
  • při zvládání obtížných situací a při řešení konfliktů,
  • při organizaci volného času,
  • v rozvoji dovedností nezbytných pro zajištění péče o rodinu a nezletilé děti
  • nácvik chování v nových společenských situacích
  • pomoc s pojmenováním svých potřeb či názorů a jejich nekonfliktním prosazováním,

Kontakty:

Mgr. Jan Frank, vedoucí služby:  775 722 784, [email protected]

Mgr. Martina Mossoczy, sociální pracovnice: 737 687 789, [email protected]