Jak sbírka na portálu znesnáze21.cz pomůže?

V rámci naší činnosti pořádáme ve věznicích kurzy rozvoje rodičovských kompetencí s názvy "Pořád jsem máma" a "Pořád jsem táta". Jde o velmi úspěšný nástroj. Ve věznicích se kurzů prezenčně, případně korespondenčně, účastní odsouzení rodiče usilující o obnovení nebo prohloubení kontaktů se svými nezletilými dětmi.

Rádi bychom prostřednictvím sbírky nejaktivnějším a nejpilnějším účastníkům kurzů z řad rodičů nabídli výrazný motivační prvek - možnost poslat své dítě v létě na běžný tábor, zajistit kurz plavání, lyžařský výcvik, umělecký kroužek, pravidelný sport atd. Zkrátka v rámci možností být "pořád mámou/tátou".

Děti z nízkopříjmových rodin tímto způsobem nejen více integrujeme, ale s jejich uvězněnými rodiči je spojí i něco konkrétního o čem si spolu budou moci psát a hovořit. Díky zkušenostem, spoluprací s věznicemi nebo OSPOD dokážeme pomoc nabídnout efektivně. Do konce roku 2023 podpoříme 5 dětí, v roce 2024 10 dětí odsouzených rodičů.

Výtěžek ze sbírky bude využit na úhradu kroužků, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti odsouzených rodičů.

Všem dárcům děkujeme!