Nabízíme přepravu a doprovod nezletilých dětí do věznice na návštěvu za rodičem vč. asistence při samotné návštěvě. Služba je určena zejména dětem, jejichž kontakt s rodičem vyžaduje vzhledem k okolnostem (např. délka odluky) odbornou asistenci.

Kontakt:775 722 784, Mgr. Jan Frank