Nač bude využit váš dar?  

  • na pohonné hmoty pro cesty s dětmi do věznic
  • na úhradu jízdného potřebných rodin s dětmi do věznic
  • na známky a psací potřeby pro odsouzené rodiče
  • na volání rodičů dětem z vězení
  • na dárky pro děti rodičů zapojených do našich kurzů zvyšování rodičovských kompetencí
  • na společné aktivity dětí a rodičů po propuštění z VTOS (ZOO, výlety aj.)
  • na přípravu vzdělávacích a tvůrčích kurzů pro odsouzené muže a ženy
  • na realizaci dalšího ročníku Literární soutěže pro odsouzené autory

Kontakt: Mgr. Jan Frank, tel.:775 722 784, [email protected]