Za branou poskytuje poradenství zaměřené na cíl obnovy, udržení a prohlubování kontaktů mezi odsouzenými rodiči a dětmi, na přípravu žádostí o podmíněné propuštění a na všechny aspekty pobytu ve VTOS (práva a povinnosti, lékařská péče, práce, důchody aj.)