Poskytované odborné poradenství se zaměřuje zejména na oblast obnovy, udržení a prohloubení kontaktů odsouzených rodičů s dětmi vč. psychologického a právního poradenství. Cílovou skupinou poradenství jsou odsouzení rodiče a osoby pečující o děti odsouzených osob.

Poradenství se nejčastěji týká těchto oblastí:

  • úpravy styku mezi odsouzeným rodičem a nezletilým dítětem*
  • vhodných a úředně správných institucionálních postupů při navazování kontaktů s dětmi
  • principů a praktického fungování náhradní rodinné péče
  • aspektů ústavní péče
  • vhodných existujících forem komunikace a setkávání odsouzeného rodiče s dítětem

*Pozn.: V odůvodněných případech se účastníme soudních jednání.

Letáček: Právo odsouzeného rodiče na kontakt s dětmi

Kontakt: 775 722 784, Mgr. Jan Frank, 737 687 789, Mgr. Martina Mossoczy