Služba sociální rehabilitace nabízí odsouzeným mužům a ženám ve a po výkonu trestu podporu v jejich přípravě na návrat do běžného života a pomoc při zvládání obtížných kroků po propuštění. Cílem je posílení jejich sebedůvěry, tvůrčích a jiných schopností vedoucích k samostatnosti s ohledem na minimalizaci další recidivy a sociálního vyloučení.

Podmínkou je uzavření písemné smlouvy o spolupráci na dosažení společně pojmenovaných cílů.

Zájemci nás mohou kontaktovat dopisem na korespondenční adresu spolku, e-mailem nebo telefonicky.