Poskytované psychologické poradenství se zaměřuje zejména na kontakt a komunikaci odsouzených rodičů s jejich dětmi a na problémy odsouzených v době výkonu trestu a po propuštění.

Naše poradenství se nejčastěji týká těchto oblastí:

  • vhodných forem komunikace a setkávání odsouzeného rodiče s dítětem s přihlédnutím k situaci a zájmům dítěte
  • vnímání a pocitů dětí odsouzených rodičů vč. přípravy dítěte na setkání s rodičem
  • otázek, které si kladou osoby pečující o děti odsouzených, zejména interpretace trestu dítěti, návštěv ve vězení apod.
  • obnova péče o dítě a setkávání s dítětem po návratu rodiče z vězení
  • psychologické problémy odsouzených osob a osob po návratu z vězení

Kontakt: 608 411 862, Mgr. Martin Galbavý