Odborné poradenství nabízí informace týkající se podmínek výkonu trestu, zejména práv a povinností odsouzených. Je určeno odsouzeným, jejich rodinám a blízkým. Naše poradna nejčastěji odpovídá na dotazy z těchto oblastí:

  • kontakt odsouzených s rodinou a blízkými
  • podmínky výkonu trestu (nástup VTOS, umístění a přeřazení aj.)
  • práva odsouzených (lékařská péče, duchovní a kulturní potřeby, nakládání s penězi aj.)
  • možnosti a podmínky pracovního zařazení, přiznání a výplata důchodu  
  • jiné (přerušení výkonu trestu, postup při podávání stížnosti, domácí vězení aj.)

Letáček: Můj blízký ve vězení

Letáček: Zdravotní péče ve vězení

Letáček: Důchody a práce ve vězení

Kontakt: [email protected], JUDr. Milan Svoboda, 702 827 690, Ing. Vladimír Romportl, Csc.