Kurz se realizuje ve věznicích prezenčně i korespondenční formou. Je určen jednak odsouzeným rodičům, kteří o děti v minulosti pečovali, ale v průběhu trestu usilují o pokračování nebo zintenzivnění kontaktu se svými dětmi, chtějí zároveň zvýšit své rodičovské schopnosti a dovednosti a mají za cíl obnovit po návratu z VTOS péči o dítě a soužití s ním.

Kurz je zároveň určen rodičům, kteří si přeji obnovit kontakty se svými dětmi po dlouhé odluce nebo kvůli specifickým právním důvodům bránícím v běžném kontaktu.

Součástí kurzu je spolupráce s blízkými a rodinami odsouzených účastníků, kteří o jejich děti pečují, včetně rodin pěstounských a dětských domovů. Vyvrcholením kurzu je společný návštěvní den ve věznici za účasti dětí a rodin odsouzených účastníků kurzu.

Kurz je rozdělen do 8 dvouhodinových pracovních bloků, které zahrnují i samostatné domácí úkoly pro účastníky. Sestává z částí věnovaných rodinnému právu, Úmluvě o právech dítěte, potřebám dětí, řeší osobní motivaci účastníků a hledá vhodné způsoby, jak s dětmi komunikovat. Výstupem kurzu je individuální plán rodičovství. Na kurz navazuje nabídka pomoci Za branou

Zájemcům nabízíme rovněž korespondenční formu kurzu.

Kurz rodičovských kompetencí-úvod

Kontakt: 737 687 789, Mgr. Martina Mossoczy, 775 722 784, Mgr. Jan Frank.