Mgr. Jan Frank, předseda spolku, vedoucí projektů a sociálních služeb

Tel.: 775 722 784, E-mail:[email protected]

Bc. Václav Živný, místopředseda spolku, sociální pracovník

Tel.: 728 201 440, E-mail: [email protected]

Mgr. Martina Mossoczy, metodik sociálních sužeb, sociální pracovnice

Tel.: 737 687 789, E-mail:[email protected]

Ing. Vladimír Romportl, Csc., konzultant pro vězeňství, přeprava do věznic

Tel.:724 203 842, E-mail:[email protected]

Mgr. et Mgr. Martin Galbavý, psycholog

Tel.:608 411 862, E-mail: [email protected]

JUDr. Milan Svoboda, právník

E-mail:[email protected]