Cílem služby je realizace návštěv nezletilých dětí ve věznicích za rodiči. Služba je určena výhradně rodinám s významnými komplikacemi (vzdálenost, sociální situace aj.), které znemožňují dlouhodobě kontakt dítěte a rodiče ve vězení.

Kontakt: 724 203 842, Ing. Vladimír Romportl