Častým problémem rodičů ve vězení - bez omezení v rodičovské odpovědnosti - s dětmi v pěstounské péči je stav, kdy pěstoun s rodičem za sebe nechává komunikovat pracovníka doprovázející organizace, případně OSPOD. V praxi to znamená, že se takový rodič v dané situaci úplně vše o svém dítěti dozvídá ze stručných a nepříliš častých odpovědí sociálního pracovníka neziskové organizace. V řadě případů bez jakékoli právní dokumentace, možnosti přezkumu, diskuse nad důvody apod. Je takový stav v pořádku? Určitě nikoli! Za branou: RODIČ VE VTOS MÁ PRÁVO NA INFORMACE PŘÍMO OD PĚSTOUNA, NENÍ-LI K OPAKU PODSTATNÝ A OBJASNĚNÝ MOTIV. A JEHO DÍTĚ MÁ PRÁVO NA TO, ABY MU BYLA ČTENA A POSKYTOVÁNA KORESPONDENCE OD RODIČE Z VĚZENÍ.