Již od roku 2012 Za branou organizuje pravidelná setkání Svépomocné skupiny pro blízké a rodiny odsouzených. Konají se 1 x za 6 týdnů u nás v Krakovské ulici 21 na Praze 1. Hosté, často rodiče nebo manželky odsouzených, hovoří o průběhu návštěv ve věznicích, o svých pocitech, věnujeme se problematice podmíněného propuštění, pomoci po propuštění. Jednotlivé rodiny doprovázíme až k žádostem o podmíněné propuštění.

Kontakt: 775 722 784, Jan Frank, E-mail:[email protected]